Európsky týždeň odborných zručností 2020 oslavuje 5. výročie!

#EUVocationalSkills Week 2020 je iniciatíva Európskej komisie a témou roku 2020 je Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP.

Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života.

 

Odbor európskych politík v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pri príležitosti ETOZ 2020 pripravil tri videá s dôležitými osobnosťami vzdelávania:

1. Príhovor Joao Santosa z Európskej komisie a ambasádorky ETOZ na Slovensku Noemi Ráczovej, ako je dôležité zvyšovať atraktivitu OVP a akým spôsobom môžeme aj my prispieť.
2. Príhovor Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku.
3. Príhovor Ing. Ivana Studená, PhD. o celoživotnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní dospelých.