Európsky deň absolventov 2021

Dňa 16. septembra sme v priestoroch Agroinštitútu a 20. októbra 2021 v priestoroch Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre spojili sily s Europe Direct Nitra, sieťou EURES Slovakia a Zdravotnou poisťovňou Dôvera a vznikol „Európsky deň pre absolventov„.

Cieľom tejto aktivity bolo informovať absolventov škôl evidovaných na ÚPSVR v Nitre:

  • o službách Informačného centra Europe Direct Nitra – poskytnúť užitočné informácie o Európskej únii,
  • o službách siete EURES /Európske služby zamestnanosti/ – mobilita pracovnej sily – informácie o voľných pracovných miestach, o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP,
  • o užitočných informáciách Zdravotnej poisťovne Dôvera – podmienky zdravotného poistenia v európskych krajinách,
  • o nástrojoch Národného centra Europass Slovensko – najdôveryhodnejšieho európskeho nástroja na plánovanie vzdelávania a kariéry.

V rámci našej prezentácie o Národnom centre Europass Slovensko sme sa venovali málo známym dodatkom k vysvedčeniu či diplomu, Europass mobilita-dokumente a ďalším podporným nástrojom, ktoré platforma www.europass.eu ponúka.

Pevne veríme, že sa nám podarilo naplniť naše ciele a účastníci workshopu si so sebou odniesli množstvo užitočných informácií, tipov a motiváciu, ako sa čo najlepšie uplatniť na trhu práce aj s využitím platformy Europass a dozvedeli sa, aké práva a povinnosti majú v oblasti zdravotného poistenia pri vycestovaní za prácou do členských krajín EÚ, EHP a Švajčiarska.

Pre ďalšie informácie sledujte naše sociálne siete: