EUROPASS SLOVENSKO

MOBILITA

DODATOK

DEŇ EURÓPY

DEŇ EURÓPY Dňa 9.5.2022 sme oslávili symbolické narodeniny Európskej únie a Európsky rok mládeže 2022. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu a Európska investičná banka zorganizovali podujatie Deň…

Dvojstupňové overenie pri prihlásení do Europassu

Europass robí ďalší krok k zvýšeniu bezpečnosti pre všetkých používateľov Pre vstup k vášmu účtu Europass bude od marca 2022 nutné prejsť na dvojstupňový overovací proces. Toto dvojstupňové overenie má…

Europass životopis

Europass životopis je jednoduchý a flexibilný dokument, v ktorom máte príležitosť prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Potvrdenie
o Mobilite

Europass mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

Dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu

Europass dodatky poskytujú poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.

HUMANS OF EUROPASS

Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Aktivity NEC sa realizujú s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.