EUROPASS SLOVENSKO

MOBILITA

DODATOK

Europass WORKSHOP so ZŠ Janigova

Europass WORKSHOPY so ZŠ Janigova v Košiciach Dňa 24. mája 2021 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshopy na ZŠ Janigova v Košiciach pre žiakov 8. a 9. ročníka. Cieľom 45-minútových workshopov bolo sprostredkovať žiakom 8.…

Europass WORKSHOP so ZŠ Dudova

Europass WORKSHOP so ZŠ Dudova v Bratislave Dňa 18. mája 2021 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na ZŠ Dudova v Bratislave pre žiakov 9. ročníka. Cieľom 90-minútového workshopu bolo sprostredkovať žiakom 9.…

Europass životopis

Europass životopis je jednoduchý a flexibilný dokument, v ktorom máte príležitosť prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Potvrdenie
o Mobilite

Europass mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

Dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu

Europass dodatky poskytujú poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.

HUMANS OF EUROPASS

Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Aktivity NCE sa realizujú s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.