Vzdelávanie a rozvoj zručností v priemyselnej revolúcii 4.0

23. júna 2022

Hotel Crowne Plaza, Bratislava