podujatia

Europass na podujatí Doma v EÚ

22. marca 2022, Partizánske
24. marca 2022, Lučenec

Online akadémia EUROPASS

23. novembra 2021

LingvaFEST

25. septembra - 24. októbra 2020

Europass National Event

Bratislava
30. septembra 2020

Europass Network Meeting

Bratislava