europass pre dobrovoľníkov

DOBROVOĽNÍCTVO NA TRHU PRÁCE

Prezentujte sa na trhu práce. Nevynechajte v životopise popis dobrovoľníckych skúseností. Je to dôkaz, že ste aktívny, otvorený výzvam a zaujímate sa o svoje okolie. Dobrovoľnícka skúsenosť je pre zamestnávateľa benefit. Využite to.

Do životopisu vpíšte jasne a stručne, akú dobrovoľnícku činnosť ste vykonávali a čo ste sa pri tom naučili. Informujte potenciálneho zamestnávateľa o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách získaných dobrovoľníckou činnosťou. Buďte konkrétny/konkrétna – čo konkrétne ste robili, aké zručnosti  získali, akú zodpovednosť  mali, spomeňte počet hodín, frekvenciu, pravidelnosť. Všetko, čo ste sa naučili počas dobrovoľníckej činnosti, môžete rovnako dobre využiť aj v pracovnom pomere.

 

AKO UVÁDZAŤ DOBROVOĽNÍCKU SKÚSENOSŤ V ŽIVOTOPISE

        ak sa dobrovoľníctvo vzťahuje k pracovnej skúsenosti – tak medzi pracovnými skúsenosťami;

        ak je mimo pracovnej skúsenosti – tak v sekcii dobrovoľníctvo alebo záujmy;

        použite jasný názov pozície (napr. tréner – dobrovoľník, nie iba dobrovoľník);

        stručne a jasne popíšte náplň práce a zodpovednosť, ktorú ste mali, pre bližší popis odkážte na prílohu – Europass pre dobrovoľníkov.

Viac o dobrovoľníctve, využití dobrovoľníckej skúsenosti a zoznam regionálnych dobrovoľníckych centier, ktoré Vám dajú odpoveď na všetky otázky týkajúce sa dobrovoľníctva nájdete na www.dobrovolnictvo.com